Projectresultaten

Het verwerven van leiderschapsvaardigheden voor de digitale wereld vereist begeleiding, training en ondersteuning.

Het handboek zal voorbeelden bevatten van goede praktijken die al op nationaal en Europees niveau zijn vastgesteld en die e-strategieën en e-tools promoten die organisaties in hun dagelijks beheer toepassen om de efficiënte virtuele werkomgeving van hun werknemers te waarborgen.

Het E(U) Leaders-partnerschap zal een e-leiderschapsmodel ontwikkelen dat zich richt op ondernemers, werkgevers, leiders en managers die hun teams virtueel aansturen. Het doel van het model is om de trainingsbehoeften, uitdagingen en hiaten te identificeren waarmee e-leiders worden geconfronteerd bij het beheren van virtuele werkomgevingen en teams.

De cursus heeft tot doel de vaardigheden / competenties van ondernemers / werkgevers / leiders / managers / VET-trainers / mentoren / opvoeders verder te verbeteren op basis van hun behoeften. Het trainingsmateriaal zal aanvullend zijn, gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling van de e-leiders en een mentormethode voor mentoren bevatten

Het e-learningplatform voor leiders van het project zal een kerncomponent van het project zijn, aangezien het bestaande en toekomstige ondernemers / werkgevers / leiders / managers en VET-trainers / mentoren en opvoeders zal ondersteunen bij de steeds groter wordende onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften.

De certificering van verworven e-leiderschapsvaardigheden zal gebaseerd zijn op ISO/IEC 17024:2012 (Accreditatienorm: Algemene vereisten voor instanties die de certificering van personen uitvoeren); het is ontwikkeld met als doel het bereiken en promoten van een wereldwijd geaccepteerde benchmark voor organisaties die certificering van personen uitvoeren (ondernemers / werkgevers / leiders / managers / VET-trainers/ mentoren / opleiders).

© 2023 – E(U)Leaders 🇪🇺 | handcrafted & powered with  by p-consulting.gr