Ψηφιακή Ηγεσία!

Η εργασιακή απασχόληση στην ψηφιακή εποχή, απαιτεί πολλές νέες ικανότητες από τους ηγέτες.

hero_01_euleaders_new_02_comp

Παραδοτέα έργου

Ομάδες στόχοι

Κύριες:

Δευτερεύουσες:

Τελευταία Νέα