O nas

V današnjem globaliziranem okolju opažamo nastanek novega razreda e-vodij, in sicer vodij, ki izkazujejo strateško vodenje, poslovne in IKT spretnosti.

Tehnološki napredek je presegel ovire za komunikacijo  in vedno pogosteje vodje delajo v različnih  časovnih pasovih, da bi zagotovili najučinkovitejše poslovanje.

V virtualnih ekipah obstaja večja zahteva po avtonomiji in s tem večja potreba po komunikaciji, zaupanju in sodelovanju med vodjo ekipe in člani ekipe.

NAMEN

Namen projekta E(U) Leaders je spodbujati konkurenčnost in produktivnost podjetij ter organizacij z razvojem strateških znanj in spretnosti za e-vodenje, ki jih podjetniki / delodajalci / vodje / managerji (kot tudi izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja, učitelji ter mentorji) potrebujejo za uspešno in učinkovito upravljanje svojih ekip v virtualnih delovnih okoljih.

CILJI

izdelava modela e-vodenja…

z evidentiranjem strateških spretnosti, kompetenc in pristopov e-vodenja, ki jih organizacije komunicirajo v virtualnih delovnih okoljih

prepoznati skupne…

potrebe po visokotehnoloških vodstvenih veščinah v virtualnih delovnih okoljih, tako na osebni kot na strateški/organizacijski ravni

prepoznati učinkovita…

spletna orodja in pristope pri uspešnem upravljanju virtualnih delovnih okolij in ekip

razvoj in ocenjevanje…

strateške veščine e-vodenja s pomočjo spletnega poučevanja in učnih pristopov

ustvariti certifikacijo…

okvir, ki bo opredelil učni načrt za e-vodij ter postopek ocenjevanja znanj in spretnosti

GRADIVO

© 2023 – E(U)Leaders 🇪🇺 | handcrafted & powered with  by p-consulting.gr