Rezultati projekta

Pridobivanje vodstvenih sposobnosti za digitalni svet, zahteva usmerjanje, usposabljanje in podporo.

Priročnik bo vseboval primere dobrih praks, ki so že uveljavljene na nacionalni in evropski ravni ter spodbujajo e-strategije in e-orodja, ki jih organizacije uporablajo pri vsakodnevnem poslovanju za zagotavljanje učinkovitega virtualnega delovnega okolja svojih zaposlenih.

Projektni partnerji E(U) Leaders bodo razvili model e-vodenja, ki bo namenjen podjetnikom, delodajalcem, vodjem, managerjem, ki virtualno vodijo svoje ekipe. Cilj modela je identificirati potrebe po usposabljanju, izzive in vrzeli, s katerimi se srečujejo e-vodje pri upravljanju virtualnih delovnih okolij in skupin.

Predmet je namenjen nadaljnjemu izboljševanju spretnosti / kompetenc podjetnikov / delodajalcev / vodij / upravljavcev / upravljavcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja / mentorjev / učiteljev / vzgojnikov v skladu z njihovimi potrebami. Gradivo za usposabljanje bo namenjeno osebnemu razvoju e-vodij in bo vključevalo mentorsko metodologijo za mentorje.

Platforma za e-učenje za vodje projekta bo osrednja komponenta projekta, saj bo podpirala obstoječe in bodoče podjetnike / delodajalce / vodje / managerje mentorje in učitelje ter njihove vedno večje izobraževalne in razvojne potrebe.

Certificiranje pridobljenih veščin e-vodenja bo temeljilo na standardu ISO/IEC 17024:2012 (Akreditacijski standard: Splošne zahteve za organe, ki opravljajo certificiranje oseb); ki je bil razvit z namenom doseganja in spodbujanja globalno sprejetega merila za organizacije, ki izvajajo certificiranje oseb (podjetnikov / delodajalce / vodje / managerje mentorje in učitelje ter njihove vedno večje izobraževalne in razvojne potrebe.podjetniki / delodajalci / vodje/ vodje usposabljanja / mentorji/ izobraževalci).

© 2023 – E(U)Leaders 🇪🇺 | handcrafted & powered with  by p-consulting.gr